Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27614
Nhan đề: Toán kỹ thuật - L1 - HK1 (K26NL)
Tác giả: Vũ, Đỗ Huy Cường
Từ khoá: Toán kỹ thuật
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật
Mô tả: 627 Kb 4 tr. Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27614
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Kỹ thuật Nhiệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K26NL_TOAN KY THUAT_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Toán kỹ thuật - L1 - HK1 (K26NL)626.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.