Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/26070
Nhan đề: Toán kỹ thuật_DCCT_TH_K26NL
Tác giả: Vũ, Đỗ Huy Cường
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật
Mô tả: 8 tr, DCCT_K26NL_KTN_DTN0120_Toan ky thuat
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/26070
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DCCT_TH_Kỹ thuật Nhiệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DCCT_K26NL_KTN_DTN0120_Toan ky thuat.pdf
  Giới hạn truy cập
DCCT_K26NL_KTN_DTN0120_Toan ky thuat2.69 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.