Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/26041
Nhan đề: Toán kỹ thuật - ĐCCT_TH - K26 - KTCDT
Tác giả: Vũ, Đỗ Huy Cường
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật, Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: 8tr. ; HK1
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/26041
Bộ sưu tập: Năm học 2020 - 2021_DCCT_TH_Ngành cơ điện tử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DTN0120-TOÁN KỸ THUẬT.pdf
  Giới hạn truy cập
Toán kỹ thuật - ĐCCT_TH - K26 - KTCDT2.61 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.