Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2373
Nhan đề: 7 thói quen để thành đạt = The 7 habits of highly effective people
Nhan đề khác: Bảy thói quen để thành đạt
Tác giả: Covey, Stephen R.
Từ khoá: Bí quyết thành công
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Trí Việt
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2373
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_IT_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1084_1_Bay thoi quen de thanh dat_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa1.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1084_2_Bay thoi quen de thanh dat_loi gioi thieu.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời giới thiệu110.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1084_3_Bay thoi quen de thanh dat_loi tac gia.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời tác giả118.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1084_4_Bay thoi quen de thanh dat_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Những khái niệm tổng quan2.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1084_5_Bay thoi quen de thanh dat_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Thành tích cá nhân1.19 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1084_6_Bay thoi quen de thanh dat_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Thành tích tập thể967.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1084_7_Bay thoi quen de thanh dat_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Đổi mới484.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1084_8_Bay thoi quen de thanh dat_Thay loi ket.pdf
  Giới hạn truy cập
Thay lời kết561.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1084_9_Bay thoi quen de thanh dat_mucluc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục89.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.