Khoa học Cơ bản_TLCK : [7] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 7 của 7
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
1994Các Mác và Ph. Ăng - Ghen toàn tập 25. Phần 1Nguyễn, Đức Bình; Đặng, Xuân Kỳ; Trần, Ngọc Hiên
2012Kinh tế lượngWooldridge, Jeffrey M.; Lê, Văn Hốt (dịch)
2013Niên giám thống kê 2013Tổng cục thống kê
2008Elementary linear algebra with applicationsKolman, Bernard
1995Xác suất và thống kê, toán họcĐặng, Hấn
1993Probability and statistics for engineers and scientists - 9th ed.Walpole, Ronald E.; Myers, Raymond H.
2010Student solutions manual and study guide for Serway and Jewett's Physics for science and engineers - 8th edGordon, John R.; McGrew, Ralph V.; Serway, Raymond A.
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 7 của 7