Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2315
Nhan đề: Fashion and art - English ed.
Tác giả: Geczy, Adam
Karaminas, Vicki
Từ khoá: Art
Fashion
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Berg
Tóm tắt: Bringing together original, cutting-edge contributions from leading international scholars across a range of disciplines, this book is essential reading for anyone interested in exploring the intersections and changing relationship between fashion and art, past and present.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2315
ISBN: 9781847887832
Bộ sưu tập: Mỹ thuật Công nghiệp_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA860_Fashion and Art.pdf
  Giới hạn truy cập
Fashion and art3.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.