Năm học 2016 - 2017_IT_TK : [9] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 9 của 9
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2002Object-Oriented Software Development with UMLLiu, Zhiming
2011Hacking Exposed Web Applications - 3rd edScambray, Joel; Liu, Vincent; Sima, Caleb
2011The Java™ Language SpecificationGosling, James; Joy, Bill; Steele, Guy; Bracha, Gilad
2015Software metrics: a rigorous and practical approach - 3rd ed.Fenton, Norman E.; Pfleeger, Shari Lawrnce
1997Software metrics: a rigorous and practical approach - 2nd ed.Fenton, Norman E.; Pfleeger, Shari Lawrnce
2008Software testing and quality assuranceNaik, Kshirasagar; Tripathy, Priyadarshi
2011Effective human relations : Interpersonal and organizational applications - 11th ed.Reece, Barry L.; Brandt, Rhonda; Howie, Karen F.
2010C# 4.0 in a nutshell - 4th ed.Albahari, Joseph; Albahari, Ben
2012Android Apps with EclipseCinar, Onur
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 9 của 9