Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/22622
Nhan đề: Hệ thống vận chuyển
Tác giả: Hồ, Trung Chánh
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: 4 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/22622
Bộ sưu tập: Quản trị Khách sạn_Khóa 22

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ĐCCT-K22-QTKS-He thong van chuyen.pdf
  Giới hạn truy cập
Đề cương chi tiết môn Hệ thống vận chuyển154.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.