Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2151
Nhan đề: Nghiên cứu chế tạo máy soi trứng đèn LED. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 05/2017 (xuất bản tháng 9/2017) - tr 51-61
Tác giả: Trương Thế, Quang
Từ khoá: Máy soi trứng đèn LED
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2151
ISSN: 2525- 2429
Bộ sưu tập: Năm học 2017_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH113-TC60_9_Tap chi Van Lang_So 5_TruongTheQuang-dantrang.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu chế tạo máy soi trứng đèn LED666.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.