Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2144
Nhan đề: Giải trình tự gen 16s-rRNA của các loại cua xanh (Scylla Paramamosain) và xác định quan hệ di truyền. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 04/2017 (xuất bản tháng 7/2017) , tr 85 - 93
Tác giả: Trương Thế, Quang
Từ khoá: Giải trình tự gen 16s-rRNA của các loại cua xanh (Scylla Paramamosain) và xác định q
Cua xanh
Quan hệ di truyền
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2144
ISSN: 2525- 2429
Bộ sưu tập: Năm học 2017_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH106-TC59_14_Tap chi Van Lang_ So 04_2017_Truong The Quang.pdf
  Giới hạn truy cập
Giải trình tự gen 16s-rRNA của các loại cua xanh (Scylla Paramamosain) và xác định quan hệ di truyền548.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.