Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2143
Nhan đề: Cần hiểu đúng về thực phẩm chức năng. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 04/2017 (xuất bản tháng 7/2017) , tr 75 - 84
Tác giả: Trần Minh, Tâm
Từ khoá: Thực phẩm chức năng
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2143
ISSN: 2525- 2429
Bộ sưu tập: Năm 2017_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH105-TC59_12_Tap chi Van Lang_ So 04_2017_Tran Minh Tam.pdf
  Giới hạn truy cập
Cần hiểu đúng về thực phẩm chức năng339.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.