Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2139
Nhan đề: Tác động của truyền thông Marketing đến giá trị thương hiệu xe gắn máy - trường hợp thương hiệu Honda. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 03/2017 (xuất bản tháng 5/2017), tr 116 - 126
Tác giả: Nguyễn Văn, Tâm
Nguyễn Thị Bích, Nguyên
Từ khoá: Tác động của truyền thông
Thương hiệu xe gắn máy
Hon da
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2139
ISSN: 2525- 2429
Bộ sưu tập: Năm 2017_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH101-TC58_18_Tap chi Van Lang_ So 03_2017_Nguyen Van Tam.pdf
  Giới hạn truy cập
Tác động của truyền thông Marketing đến giá trị thương hiệu xe gắn máy - trường hợp thương hiệu Honda495 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.