Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21250
Nhan đề: Spas: Holiday Resorts
Tác giả: Xie, Yeal
Từ khoá: Health resorts -- Design and construction.
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Liaoning Science &​ Technology Pub. House
Mô tả: 233 p.:
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21250
Bộ sưu tập: TLCK_Ebook_Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1871_1_Spas holiday resorts_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover134.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1871_2_Spas holiday resorts_Content.pdf
  Giới hạn truy cập
Content49.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1871_3_Spas holiday resorts_Spa resort.pdf
  Giới hạn truy cập
Spa resort5.37 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1871_4_Spas holiday resorts_Hotel spa.pdf
  Giới hạn truy cập
Hotel spa3.56 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1871_5_Spas holiday resorts_Spa.pdf
  Giới hạn truy cập
Spa11.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1871_6_Spas holiday resorts_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index51.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.