Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2117
Nhan đề: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 02/2017 (xuất bản tháng 3/2017) , tr14 - 21
Tác giả: Phan Huy, Xu
Võ Văn, Thành
Từ khoá: Đào tạo nguồn nhân lực
Phát triển du lịch
Ngành kinh tế mũi nhọn
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2117
ISSN: 2525- 2429
Bộ sưu tập: Năm 2017_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH84-TC47_7_Tap chi Van Lang_ So 02_2017.pdf
  Giới hạn truy cập
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn407.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.