Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21113
Nhan đề: Spas Holiday Resorts = Spa Yu Wen Quan Du Jia Cun
Tác giả: Xie, Yeal
Từ khoá: Resort architecture
Architectural design
Architecture
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Liaoning Science &​ Technology Pub
Mô tả: 233 p.:
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21113
ISBN: 9787538166934
Bộ sưu tập: TLCK_Ebook_Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1412_1_Spas holiday resorts_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover637.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1412_2_Spas holiday resorts_Content.pdf
  Giới hạn truy cập
Content452.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1412_3_Spas holiday resorts_Spa resort.pdf
  Giới hạn truy cập
Spa resort8.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1412_4_Spas holiday resorts_Hotel Spa.pdf
  Giới hạn truy cập
Hotel Spa6.46 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1412_5_Spas holiday resorts_Spa.pdf
  Giới hạn truy cập
Spa16.96 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1412_6_Spas holiday resorts_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index452.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.