Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2091
Nhan đề: Thu nhận màng sinh học collagen điều trị bỏng từ nguồn phế liệu công nghiệp chế biến thực phẩm. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 01/2017 (tháng 1/2017), tr 85 - 92
Tác giả: Trần Minh, Tâm
Phạm Nguyễn Duy, Bình
Từ khoá: Màng sinh học collagen
Điều trị bỏng
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2091
Bộ sưu tập: Năm học 2017_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH77-TC46_12_Tap chi Van Lang_ So 01_2017.pdf
  Giới hạn truy cập
Thu nhận màng sinh học collagen điều trị bỏng từ nguồn phế liệu công nghiệp chế biến thực phẩm337.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.