Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2088
Nhan đề: Đánh giá khả năng tái sử dụng bùn kỵ khí từ hệ thống xử lý kỵ khí ướt hai giai đoạn chất thải nông sản. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 01/2017 (tháng 1/2017), tr 73 - 84
Tác giả: Trần Thị Mỹ, Diệu
Huỳnh Tấn, Lợi
Lê Thị Kim, Oanh
Từ khoá: Tái sử dụng
Chế thải công sản
Kỵ khí
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2088
Bộ sưu tập: Năm học 2017_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH76-TC46_11_Tap chi Van Lang_ So 01_2017.pdf
  Giới hạn truy cập
Đánh giá khả năng tái sử dụng bùn kỵ khí từ hệ thống xử lý kỵ khí ướt hai giai đoạn chất thải nông sản539.1 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.