Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2080
Nhan đề: Phân tích hệ số ứng xử kết cấu nhà cao tầng BTCT. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 01/2017 (tháng 1/2017), tr 46 - 54
Tác giả: Nguyễn Trần, Trung
Vũ Ngọc, Quang
Từ khoá: Nhà cao tầng
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2080
Bộ sưu tập: Năm 2017_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TC46_8_Tap chi Van Lang_ So 01_2017.pdf
  Giới hạn truy cập
Phân tích hệ số ứng xử kết cấu nhà cao tầng BTCT576.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.