Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2049
Nhan đề: Tìm hiểu về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, Số 6
Tác giả: Trần Minh, Tâm
Từ khoá: Cách mạng 4.0
Khoa học và công nghệ.
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Trong bài viết này chúng tôi cung cấp cho độc giả những khái niệm và nội dung cơ bản của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay đang diễn ra trên toàn cầu. Cách mạng Công nghiệp 4.0 diễn ra trên 3 lĩnh vực chính gồm Công nghệ sinh học, Kỹ thuật số và Vật lý. Trên lĩnh vực công nghệ sinh học, Cách mạng Công nghiệp 4.0 tập trung vào nghiên cứu để tạo ra những bước nhảy vọt trong Nông nghiệp, Thủy sản, Y dược, chế biến thực phẩm, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, hóa học và vật liệu. Những yếu tố cốt lõi của Kỹ thuật số trong cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ là: Trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật kết nối - Internet of Things (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data). Còn lĩnh vực Vật lý với robot thế hệ mới, máy in 3D, xe tự lái, các vật liệu mới (graphene, skyrmions…) và công nghệ nano. Đặc trưng cơ bản của Cách mạng công nghệ 4.0 là sự kết nối của các công nghệ lại với nhau.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2049
ISSN: 2525- 2429
Bộ sưu tập: Năm 2017_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH169_TC61_7_Tap chi Van Lang_So 6_Trần Minh Tâm.pdf
  Giới hạn truy cập
Tìm hiểu về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0222.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.