Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2014
Nhan đề: Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến cá trứng sấy đông lạnh IQF. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, số 9
Tác giả: Trương Thế, Quang
Từ khoá: Đông lạnh IQF
Vi sinh vật
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Khảo sát và thuyết minh quy trình chế biến cá trứng sấy đông lạnh IQF. Chế biến sản phẩm cá trứng sấy đông lạnh IQF với các yếu tố: Khối lượng cá trung bình 22,8g; nhiệt độ đông lạnh –25,35oC và thời gian đông lạnh 3 giờ 45 phút, thu được sản phẩm có chất lượng cảm quan đạt loại tốt với điểm cảm quan 18,67 theo TCVN 3215-79. Kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh: Tổng số vi sinh vật hiếu khí, Coliforms, Escherichia coli, Salmonella, Clostridium perfringens, Virio parahaemolyticus, Staphylococcus aureus đều đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2014
ISSN: 2525- 2429
Bộ sưu tập: Năm học 2018_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH235_TC85_10_Tap chi Van Lang_Trương Thế Quang.pdf
  Giới hạn truy cập
Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến cá trứng sấy đông lạnh IQF610.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.