Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2001
Nhan đề: Tìm hiểu về công nghệ in 3D. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, số 9
Tác giả: Trần Minh, Tâm
Từ khoá: Công nghệ In 3D
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Bài báo này nhằm cung cấp cho độc giả những khái niệm và nội dung cơ bản của công nghệ in 3D hiện nay đang phát triển mạnh trong thời kỳ cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra ở nhiều nước trên thế giới. Công nghệ in 3D đã đạt được nhiều thành tựu không tưởng trong nhiều lĩnh vực các ngành công nghiệp khác nhau, đặc biệt là trong y học. Trong tương lai, công nghệ in 3D sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2001
ISSN: 2525- 2429
Bộ sưu tập: Năm học 2018_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH233_TC85_8_Tap chi Van Lang_Trần Minh Tâm.pdf
  Giới hạn truy cập
Tìm hiểu về công nghệ in 3D464.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.