Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1988
Nhan đề: Đánh giá chất lượng và ứng dụng công nghệ đất ngập nước với sự tham gia của cỏ năng (Eleocharis dulcis) để xử lý nước thải nuôi tôm công nghiệp
Tác giả: Lê Thị Kim, Oanh
Trần Hoàng, Thanh
Từ khoá: Chất lượng nước
Nuôi tôm
Xử lý nước thải
Công nghệ đất ngập nước
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Phát triển nuôi trồng thủy sản cùng các vấn đề môi trường phát sinh đã và đang là mối quan tâm của Việt Nam nói chung và huyện Kiên Lương - tỉnh Kiên Giang nói riêng. Mặc dù tính chất ô nhiễm không cao nhưng với một lượng lớn nước thải từ các ao nuôi liên tục thải vào môi trường đã và ngày càng tác động tiêu cực tới hệ sinh thái tự nhiên của thủy vực [15]. Nghiên cứu đánh giá thành phần nước thải của 10 trại nuôi tôm tập trung cho thấy các chỉ tiêu vượt tiêu chuẩn cho phép xả thải như: COD, NH4+, TDS,… Xử lý nước thải nuôi tôm công nghiệp bằng công nghệ thiên nhiên đất ngập nước với sự tham gia của thực vật thủy sinh là một giải pháp khả thi phù hợp với tính chất của nước thải và điều kiện môi trường khu vực [7], [10]. Hiệu quả xử lý COD của nước thải ao nuôi tôm đạt 65,8%, amonia đạt 93,7%, TDS (Total Dissolved Solids) đạt 57,6% với thời gian lưu là 23 ngày. Ngoài ra, quá trình cũng giúp ổn định pH, độ phèn, độ kiềm của nước thải. Từ khóa: chất lượng nước, nuôi tôm, xử lý nước thải, công nghệ đất ngập nước, Cỏ Năng.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1988
ISSN: 2525- 2429
Bộ sưu tập: Năm 2018_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH248_TC111_10_Tap chi Van Lang_Lê Thị Kim Oanh.pdf
  Giới hạn truy cập
Đánh giá chất lượng và ứng dụng công nghệ đất ngập nước với sự tham gia của cỏ năng (Eleocharis dulcis) để xử lý nước thải nuôi tôm công nghiệp1.49 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.