Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1986
Nhan đề: Công nghệ Sinh học thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, số 10
Tác giả: Trần Minh, Tâm
Từ khoá: Công nghệ sinh học
Nông nghiệp
Cách mạng công nghiệp 4.0.
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Bài viết cung cấp cho độc giả những khái niệm về Công nghệ sinh học, lịch sử phát triển và những lĩnh vực nghiên cứu cũng như những đóng góp của Công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống hằng ngày. Ngoài ra, bài viết cũng đưa ra những định hướng phát triển trong tương lai của Công nghệ sinh học, đặc biệt là những lĩnh vực cần tác động để tạo nên bước nhảy vọt trong nông nghiệp ở thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1986
ISSN: 2525- 2429
Bộ sưu tập: Năm 2018_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH246_TC111_8_Tap chi Van Lang_Trần Minh Tâm.pdf
  Giới hạn truy cập
Công nghệ Sinh học thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0338.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.