Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1980
Nhan đề: Đa dạng tiếng anh tác động đến việc giảng dạy tiếng anh. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, số 9
Tác giả: Phan Thế, Hưng
Từ khoá: Giảng dạy tiếng Anh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Toàn cầu hóa không chỉ tác động đến kinh tế, chính trị, văn hóa, ngôn ngữ mà cả những lĩnh vực giáo dục, cụ thể như việc giảng dạy ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng tại nhiều nước trên thế giới. Ngày nay, việc sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ trung gian đã tạo nên tính đa dạng của tiếng Anh; điều này dẫn đến sự thay đổi quan điểm dạy và học tiếng Anh theo các phương pháp truyền thống. Bài viết lược qua các minh chứng về tính đa dạng của tiếng Anh và nêu ra những xu hướng giảng dạy và học tiếng Anh như một ngôn ngữ trung gian có tác động đến những nhà quản lý giáo dục và những giáo viên dạy tiếng Anh, dù là tiếng Anh bản ngữ hay không bản ngữ.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1980
ISSN: 2525- 2429
Bộ sưu tập: Năm 2018_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH242_TC85_19_Tap chi Van Lang_Phan Thế Hưng.pdf
  Giới hạn truy cập
Đa dạng tiếng anh tác động đến việc giảng dạy tiếng anh598.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.