Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1978
Nhan đề: Tác động của truyền miệng điện tử đến tài sản thương hiệu trong ngữ cảnh truyền thông xã hội - trường hợp của điện thoại di động Samsung. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, số 9
Tác giả: Nguyễn Văn, Tâm
Nhóm Sinh viên K20C
Từ khoá: Truyền thông xã hội
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu tác động của truyền miệng điện tử (eWOM) đến các thành phần của tài sản thương hiệu (bao gồm nhận biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận, lòng trung thành thương hiệu và ấn tượng thương hiệu) điện thoại di động Samsung tại Việt Nam. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính, kết hợp định lượng thông qua hình thức phỏng vấn người tiêu dùng tuổi từ 18 đến 25 tại Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả nghiên cứu cho thấy có sự tác động tích cực giữa truyền miệng điện tử đối với tài sản thương hiệu và các thành phần của nó.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1978
ISSN: 2525- 2429
Bộ sưu tập: Năm học 2018_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH240_TC85_16_Tap chi Van Lang_Nguyễn Văn Tâm& cộng sự.pdf
  Giới hạn truy cập
Tác động của truyền miệng điện tử đến tài sản thương hiệu trong ngữ cảnh truyền thông xã hội - trường hợp của điện thoại di động Samsung606.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.