Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1963
Nhan đề: Sáng ngời tư tưởng chính trị nhân ái của học thuyết Các Mác vĩ đại. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, số 9
Tác giả: Nguyễn Xuân, Tế
Từ khoá: Tư tưởng chính trị
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Tư tưởng chính trị của Các Mác xuất phát từ con người và mục đích cuối cùng là giải phóng con người, để con người trở thành tự do, phát triển toàn diện. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã vận dụng tư tưởng của Các Mác, phát huy nhân tố con người - yếu tố quyết định thành công sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở nước ta.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1963
ISSN: 2525- 2429
Bộ sưu tập: Năm 2018_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH231_TC85_5_Tap chi Van Lang_Nguyễn Xuân Tế.pdf
  Giới hạn truy cập
Sáng ngời tư tưởng chính trị nhân ái của học thuyết Các Mác vĩ đại456.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.