Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1903
Nhan đề: Sự hài lòng của sinh viên năm cuối về chương trình đào tạo tại khoa Thương Mại – Đại học Văn Lang. Tạp chí Văn Lang_Số 8
Tác giả: Nguyễn Thị Bích, Nguyên
Nguyễn Văn, Tâm
Từ khoá: Sự hài lòng của sinh viên
Chương trình đào tạo
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Việc khảo sát người học là một trong những tiêu chí bắt buộc khi Khoa Thương mại, Trường Đại học Văn Lang triển khai xây dựng chương trình đào tạo theo cách tiếp cận CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate). Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát cảm nhận của sinh viên năm cuối của khoa về chương trình đào tạo. Nhiều khía cạnh của chương trình đào tạo đã được xem xét trong nghiên cứu này như: công tác tổ chức, tính phù hợp, chiều rộng, chiều sâu của chương trình, tương quan giữa các môn học, tư vấn cá nhân, tài nguyên và sự hài lòng chung của sinh viên về chương trình đào tạo.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1903
ISSN: 2525- 2429
Bộ sưu tập: Năm 2018_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH197_TC84_21_Tap chi Van Lang_So 8_Ng.T.Bích Nguyên & Ng. Văn Tâm.pdf
  Giới hạn truy cập
Sự hài lòng của sinh viên năm cuối về chương trình đào tạo tại khoa Thương Mại – Đại học Văn Lang682.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.