Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1901
Nhan đề: Phân nhóm mãng cầu dai (annona squamosa l.) vùng núi bà đen, tỉnh tây ninh dựa trên Gene matK và hình thái hoa. Tạp chí Văn Lang_Số 8
Tác giả: Trương Thế, Quang
Từ khoá: Mãng cầu dai
Núi Bà Đen
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1901
ISSN: 2525- 2429
Bộ sưu tập: Năm học 2018_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH196_TC84_20_Tap chi Van Lang_So 8_Trương Thế Quang.pdf
  Giới hạn truy cập
Phân nhóm mãng cầu dai (annona squamosa l.) vùng núi bà đen, tỉnh tây ninh dựa trên Gene matK và hình thái hoa638 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.