Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1881
Nhan đề: HACCP - Một hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm có hiệu quả. Tạp chí Văn Lang_Số 7
Tác giả: Trần Minh, Tâm
Từ khoá: HACCP
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Công nghiệp thực phẩm
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: "HACCP là hệ thống quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm được áp dụng cho lĩnh vực công nghiệp thực phẩm. HACCP là chữ viết tắt của phân tích mối nguy và xác định điểm kiểm soát tới hạn. HACCP đã được khởi xướng cách đây ba thập kỷ nhằm cung cấp thực phẩm an toàn cho chương trình vũ trụ NASA (cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ). Các nguyên tắc HACCP có thể giúp chúng ta phân tích được các mối nguy dẫn đến mất an toàn thực phẩm, đồng thời xác định được các điểm kiểm soát tới hạn, đề ra những biện pháp phòng ngừa thích hợp. Nhiều quốc gia yêu cầu chương trình an toàn thực phẩm dựa trên cơ sở HACCP như một điều kiện tối thiểu để cung cấp thực phẩm cho đất nước họ. HACCP là một hệ thống có tính chủ động phòng ngừa chứ không phải là thụ động đối phó, chú trọng hướng tới cả quá trình chứ không phải dựa trên kết quả kiểm tra thành phẩm như cách làm kiểm tra chất lượng truyền thống (KCS). Hai điều kiện tiên quyết để triển khai biện pháp HACCP là Quy phạm sản xuất tốt (Good Manufacturing Practice - GMP), Quy phạm vệ sinh chuẩn (Sanitation Standard Operating Process - SSOP) thì mới có thể hoạt động được. Để thực hiện thành công hệ thống HACCP, cần thực hiện 7 nguyên tắc của HACCP và 12 bước thực hiện theo kế hoạch HACCP."
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1881
ISSN: 2525- 2429
Bộ sưu tập: Năm 2018_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH183_TC62_14_Tap chi Van Lang_So 7_Trần Minh Tâm.pdf
  Giới hạn truy cập
HACCP - Một hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm có hiệu quả306.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.