Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1877
Nhan đề: Thiết kế lò hơi
Tác giả: Trần Thanh, Kỳ
Từ khoá: Lò hơi
Nhiệt điện
Năm xuất bản: 1990
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bách Khoa
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1877
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_NL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA972.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa260.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
1.Thiet ke lo hoi_bia sach.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách153.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
2.Thiet ke lo hoi_Mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Mở đầu1.5 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
3.Thiet ke lo hoi_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Kết cấu và quá trình làm việc của lò hơi7.92 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
5.Thiet ke lo hoi_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Nhiên liệu2.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
6.Thiet ke lo hoi_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Thể tích và entanpi của không khí và sản phẩm cháy3.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
7.Thiet ke lo hoi_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Cân bằng nhiệt lò hơi3.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
8.Thiet ke lo hoi_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Tính toán và trao đổi nhiệt7.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
9.Thiet ke lo hoi_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Tính toán các bề mặt đối lưu24.19 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
10.Thiet ke lo hoi_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Một số vấn đề cần lưu ý khi thiết kế lò hơi5.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
11.Thiet ke lo hoi_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8: Tính toán khí đông lò hơi23.95 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
12.Thiet ke lo hoi_Chuong 9..pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 9: Tính toán sức bền lò hơi13.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
13.Thiet ke lo hoi_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục1.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
14.Thiet ke lo hoi_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục3.81 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.