Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1842
Nhan đề: Mô hình nhà ở cho người thu nhập thấp sống ven kênh : Đề tài nghiên cứu khoa học
Tác giả: Trần Trung, Tính (SVTH)
Từ khoá: Nhà ở
Người thu nhập thấp
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1842
Bộ sưu tập: Năm học 2009 - 2010

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6960.jpgMô hình nhà ở cho người thu nhập thấp sống ven kênh166.64 kBJPEGXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.