Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1822
Nhan đề: Bài giảng hình họa và vẽ kỹ thuật
Tác giả: Hoàng Thị, Oanh
Khoa Kiến trúc Xây dựng
Từ khoá: Vẽ kỹ thuật
Hình họa
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1822
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1724_1_Bai giang hinh hoa va ve ky thuat_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách315.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1724_2_Bai giang hinh hoa va ve ky thuat_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục533.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1724_3_Bai giang hinh hoa va ve ky thuat_cach tiep nhan mon hoc.pdf
  Giới hạn truy cập
Cách tiếp nhận môn học334 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1724_4_Bai giang hinh hoa va ve ky thuat_tom tat noi dung.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt nội dung301.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1724_5_Bai giang hinh hoa va ve ky thuat_bai 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 1: Bài mở đầu4.65 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1724_6_Bai giang hinh hoa va ve ky thuat_bai 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 2: Các cách dựng hình cơ bản4.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1724_7_Bai giang hinh hoa va ve ky thuat_bai 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 3: Phương pháp các hình chiếu vuông gốc9.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1724_8_Bai giang hinh hoa va ve ky thuat_bai 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 4: Các loại hình biểu diễn10.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1724_9_Bai giang hinh hoa va ve ky thuat_bai 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 5: Vẽ hình chiếu trục đo4.12 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1724_10_Bai giang hinh hoa va ve ky thuat_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo328.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.