Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1787
Nhan đề: Nội san Khoa học Môi trường và phát triển bền vững: số 7
Tác giả: Khoa Công nghệ & Quản lý Môi trường
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1787
ISSN: TC29
Bộ sưu tập: Nội san Khoa học Môi trường và phát triển bền vững

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 7_bai 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Tổng quan về nghiên cứu biến đổi khí hậu trên thế giới và Việt Nam / Hà Vĩnh Phước777.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 7_bai 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Quy hoạch cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh biến đổi khí hậu và di dân / Hồ Thị Thanh Hiền, Trần Thị Mỹ Diệu, và Lê Minh Trường1.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 7_bai 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm đối với các cơ sở sản xuất quy mô lớn / Lâm Tuấn Phú và Trần Thị Mỹ Diệu1.52 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 7_bai 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng mô hình ABR kết hợp MBBR để xử lý chất hữu cơ và nitơ trong nước thải tinh bột mì sau hồ sinh học kỵ khí / Nguyễn Thị Phi Lanh và Trần Thị Mỹ Diệu883.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 7_bai 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu xử lý photpho trong nước thải giết mổ VISSAN / Nguyễn Thị Thùy Linh và Trần Thị Mỹ Diệu1.12 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 7_bai 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng chất khô đến khả năng sản xuất khí sinh học từ chất thải rắn thực phẩm ở hộ gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Nguyễn An Khang và Nguyễn Trung Việt893.35 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 7_bai 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn đến hiệu quả thu hồi khí từ hỗn hợp rau, củ, quả trong chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình và bể tự hoại / Võ Thị Diệu Phước và Nguyễn Trung Việt1.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 7_ban bien tap.pdf
  Giới hạn truy cập
Ban biên tập167.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 7_bia.jpg
  Giới hạn truy cập
Bìa nội san728.67 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 7_loi ngo.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời ngỏ345.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 7_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục344.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 7_toan van.pdf
  Giới hạn truy cập
Toàn văn7.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.