Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1784
Nhan đề: Nội san Khoa học Môi trường và phát triển bền vững: số 6
Tác giả: Khoa Công nghệ & Quản lý Môi trường
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1784
Bộ sưu tập: Nội san Khoa học Môi trường và phát triển bền vững

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 6_bai 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu đánh giá khả năng nâng cao tốc độ phân hủy chất thải rắn thực phẩm bằng ấu trùng ruồi lính đen - Black Soldier Fly (BSF) / Đoàn Minh Hiếu, Trần Thị Mỹ Diệu981.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 6_bai 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chế biến compost từ chất thải thực phẩm của trường học: Nghiên cứu điển hình tại 2 trường phổ thông cơ sở quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh / Lê Minh Trường, Nguyễn Minh Hiếu, Hoàng Thiên Quân, và Trần Thị Mỹ Diệu849.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 6_bai 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu sản xuất compost từ bùn của các nhà máy xử lý nước thải thủy sản / Lê Thị Kim Oanh, Lê Minh Thắng, Nhâm Thị Ngọc Anh, và Nguyễn Vũ An526.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 6_bai 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu đánh giá khả năng thu hồi khí sinh học từ thức ăn thừa dạng tinh bột / Nguyễn Thị Bích Vân, Trần Thị Thanh Trúc, và Trần Thị Mỹ Diệu631.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 6_bai 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Ảnh hưởng của độ kiềm đến quá trình nitrate hóa của nước thải chế biến thủy sản / Nguyễn Thị Trà Giang, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Phương Loan605.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 6_bai 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Hệ thống chăm sóc sức khỏe (y tế) và các vấn đề môi trường phát sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Trung Việt1.9 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 6_bai 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Khả năng tái sử dụng bùn làm compost dạng lỏng với nguyên liệu bùn từ hệ thống phân hủy kỵ khí ướt hai giai đoạn xử lý chất thải nông sản / Trần Thị Mỹ Diệu, Huỳnh Tấn Lợi, và Lê Thị Kim Oanh1.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 6_ban bien tap.pdf
  Giới hạn truy cập
Ban biên tập102.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 6_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa36.46 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 6_loi ngo.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời ngỏ160.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 6_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục178.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 6_toan van.pdf
  Giới hạn truy cập
Toàn văn20.94 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.