Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1783
Nhan đề: Nội san Khoa học Môi trường và phát triển bền vững: số 5
Tác giả: Khoa Công nghệ & Quản lý Môi trường
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1783
Bộ sưu tập: Nội san Khoa học Môi trường và phát triển bền vững

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 5_bai 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu đánh giá khả năng thu hồi khí sinh học từ thức ăn thừa dạng tinh bột/ Nguyễn Thị Bích Vân, Trần Thị Thanh Trúc, Trần Thị Mỹ Diệu902.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 5_bai 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chế biến compost từ chất thải thực phẩm của trường học: Nghiên cứu điển hình tại 2 trường phổ thông cơ sở quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh/ Lê Minh Trường, Nguyễn Minh Hiếu, Hoàng Thiên Quân, và Trần Thị Mỹ Diệu991.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 5_bai 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu sản xuất compost từ bùn của các nhà máy xử lý nước thải thủy sản/ Lê Thị Kim Oanh, Lê Minh Thắng, Nhâm Thị Ngọc Anh, và Nguyễn Vũ An1.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 5_bai 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu đánh giá khả năng thu hồi khí sinh học từ thức ăn thừa dạng tinh bột/ Nguyễn Thị Bích Vân, Trần Thị Thanh Trúc, Trần Thị Mỹ Diệu828.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 5_bai 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Ảnh hưởng của độ kiềm đến quá trình nitrate hóa của nước thải chế biến thủy sản867.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 5_bai 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Hệ thống chăm sóc sức khỏe (y tế) và các vấn đề môi trường phát sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh614.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 5_bai 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Khả năng tái sử dụng bùn làm compost dạng lỏng với nguyên liệu bùn từ hệ thống phân hủy kỵ khí ướt hai giai đoạn xử lý chất thải nông sản / Trần Thị Mỹ Diệu, Huỳnh Tấn Lợi, và Lê Thị Kim Oanh611.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 5_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách15.62 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 5_gioi thieu khoa.pdf
  Giới hạn truy cập
Giới thiệu khoa342.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 5_loi ngo.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời ngỏ165.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 5_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục254.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 5_toan van.pdf
  Giới hạn truy cập
Toàn văn20.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.