Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1782
Nhan đề: Nội san Khoa học Môi trường và phát triển bền vững: số 4
Tác giả: Khoa Công nghệ & Quản lý Môi trường
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1782
Bộ sưu tập: Nội san Khoa học Môi trường và phát triển bền vững

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 4_bai 1.pdf
  Giới hạn truy cập
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH ABR (ANAEROBIC BAFFLED REACTOR) ĐỂ XỬ LÝ CHẤT HỮU CƠ TRONG NƯỚC THẢI SINH HOẠT/ Hà Vĩnh Phước, Trần Thị Mỹ Diệu529.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 4_bai 2.pdf
  Giới hạn truy cập
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THU HỒI BIOGAS TỪ LỤC BÌNH/ Hoàng Thục Diệu Đoan, Hồ Phương Liên và Trần Thị Mỹ Diệu362.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 4_bai 3.pdf
  Giới hạn truy cập
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HỆ THỐNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAY/ Huỳnh Ngọc Phương Mai, Nguyễn Thị Thùy Như, Võ Thị Kim Diệp Phạm Thị Thùy Nguyên, Nguyễn Thị Hạnh Nguyên, Trương Văn Thiên668.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 4_bai 4.pdf
  Giới hạn truy cập
CÔNG NGHỆ LÒ ĐỐT PHÁT ĐIỆN VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM/ Lê Thị Kim Oanh272.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 4_bai 5.pdf
  Giới hạn truy cập
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY LỤC BÌNH BẰNG ẤU TRÙNG RUỒI LÍNH ĐEN/ Nguyễn Ngọc Thiện; Phạm Ngọc Chung; Nguyễn Thị Trúc Hằng và Trần Thị Mỹ Diệu977.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 4_bai 6.pdf
  Giới hạn truy cập
TÁI CHẾ BÙN THẢI NGUY HẠI CHỨA KIM LOẠI THÀNH CÁC SẢN PHẨM PIGMEN/ Nguyễn Thị Phương Loan, Bạch Thị Diệu Hiền365.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 4_bai 7.pdf
  Giới hạn truy cập
HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ/ Nguyễn Trung Việt, Vương Trọng Nghĩa, Hà Minh Châu603.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 4_bai 8.pdf
  Giới hạn truy cập
NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN BẰNG CÔNG NGHỆ BÙN HOẠT TÍ KHÍ TĂNG TRƯỞNG DẠNG LƠ LỬNG VÀ DÍNH BÁM/ Trần Hoàn Khải, Nguyễn Thị Hồng Ngọc và Trần Thị Mỹ Diệu1.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 4_bai 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Thành phần, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình và khà năng thu hồi , tài chế, Nghiên cứu điển hình tại quận 1, TP.HCM/ Trần Thị Mỹ Diệu, Lê Minh Trường, Nguyễn Trung Việt3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 4_ban bien tap.pdf
  Giới hạn truy cập
Ban biên tập92.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 4_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa nội san16.65 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 4_gioi thieu khoa.pdf
  Giới hạn truy cập
Giới thiệu khoa751.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 4_loi ngo.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời ngỏ234.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 4_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục152.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 4_toan van.pdf
  Giới hạn truy cập
Toàn văn25.33 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.