Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1778
Nhan đề: Nội san Khoa học Môi trường và phát triển bền vững: số 3
Tác giả: Khoa Công nghệ & Quản lý Môi trường
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1778
Bộ sưu tập: Nội san Khoa học Môi trường và phát triển bền vững

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 3_bai 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguồn phát sinh, lưu lượng, thành phần nước thải từ các cơ sở khám chữa bệnh và công nghệ xử lý/ Nguyễn Trung Việt389.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 3_bai 2.pdf
  Giới hạn truy cập
CÔNG NGHỆ PHÂN HỦY KỴ KHÍ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM/ Lê Thị Kim Oanh380.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 3_bai 3.pdf
  Giới hạn truy cập
CÔNG NGHỆ PHÂN HỦY KỴ KHÍ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM/ Lê Thị Kim Oanh269.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 3_bai 4.pdf
  Giới hạn truy cập
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT/ĐÔ THỊ KHÔNG CHI PHÍ Tính khả thi về mặt tài chính/ Nguyễn Trung Việt431.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 3_bai 5.pdf
  Giới hạn truy cập
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ Nguyễn Trung Việt, Pham Thị Anh, Nguyễn Kim Thanh291.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 3_bai 6.pdf
  Giới hạn truy cập
TÍNH KINH TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG TÁI SINH – TÁI CHẾ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ VÀ SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ Nguyễn Trung Việt342.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 3_bai 7.pdf
  Giới hạn truy cập
HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ DẦU THẢI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ Nguyễn Trung Việt, Nguyễn Thị Kim Mến, Đỗ Thị Diễm Thúy284.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 3_bai 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguồn phát sinh, lưu lượng, thành phần nước thải từ các cơ sở khám chữa bệnh và công nghệ xử lý/ Nguyễn Trung Việt507.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 3_bai 9.pdf
  Giới hạn truy cập
HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ DẦU THẢI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ Nguyễn Trung Việt, Nguyễn Thị Kim Mến, Đỗ Thị Diễm Thúy336.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 3_bai 10.pdf
  Giới hạn truy cập
NGHIÊN CỨU CƠ HỘI SẢN XUẤT SẠCH HƠN CHO NGÀNH SẢN XUẤT GẠCH NGÓI TỈNH BÌNH DƯƠNG/ TS. Phạm Thị Anh, TS Lê Văn Khoa501.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 3_bai 11.pdf
  Giới hạn truy cập
NGHIÊN CỨU CƠ HỘI SẢN XUẤT SẠCH HƠN CHO NGÀNH SẢN XUẤT GẠCH NGÓI TỈNH BÌNH DƯƠNG/ TS. Phạm Thị Anh, TS Lê Văn Khoa473.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 3_bai 12.pdf
  Giới hạn truy cập
CẦN LÀM GÌ ĐỂ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH/ Trần Thị Mỹ Diệu, Phan Thu Nga1.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 3_bai 13.pdf
  Giới hạn truy cập
CẦN LÀM GÌ ĐỂ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH/ Trần Thị Mỹ Diệu, Phan Thu Nga1.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 3_gioi thieu khoa.pdf
  Giới hạn truy cập
Giới thiệu khoa731.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 3_loi ngo.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời ngỏ233.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 3_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục145.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 3_toan van.pdf
  Giới hạn truy cập
Toàn văn8.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.