Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1774
Nhan đề: Nội san Khoa học Môi trường và phát triển bền vững: Số 1
Tác giả: Khoa Công nghệ & Quản lý Môi trường
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1774
Bộ sưu tập: Nội san Khoa học Môi trường và phát triển bền vững

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 1_bai 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Thiết lập chương trình quan trắc chất lượng lượng nước dưới đất cho 3 bãi chôn lấp gò cát, đông thạnh, phước hiệp/ Huỳnh Ngọc Phương Mai, Nguyễn Thị Thùy Như, Nguyễn Trí Nam, Trương Văn Thiên, Nguyễn Văn Trực531.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 1_bai 2.pdf
  Giới hạn truy cập
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN/ Lê Thị Kim Oanh344.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 1_bai 3.pdf
  Giới hạn truy cập
NGHIÊN CỨU SƠ BỘ KHẢ NĂNG TRUYỀN TRIỀU TRONG VỊNH VŨNG TÀU – SOÀI RẠP KHI THI CÔNG ĐÊ BIỂN GÒ CÔNG – VŨNG TÀU BẰNG MÔ HÌNH SỐ/ Lê Thiên Kim567.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 1_bai 4.pdf
  Giới hạn truy cập
PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN: Điều kiện cần và đủ cho công tác quản lý chất thải rắn tại TP.HCM/ Nguyễn Trung Việt459.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 1_bai 5.pdf
  Giới hạn truy cập
HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ, THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CÁC LOẠI BÙN THẢI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ Nguyễn Trung Việt540.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 1_bai 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Giới thiệu Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường22.5 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 1_bai 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Hệ thống tiêu chí và chỉ số đánh giá khả năng phát triển theo định hướng khu công nghiệp sinh thái đối với khu công nghiệp hiện hữu7.92 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 1_bai 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Đánh giá khả năng phân hủy sinh học của bao bì bằng phương pháp đo độ giảm khối lượng với quy trình rút ngắn thời gian/ Trần Thị Mỹ Diệu, Hoàng Quốc Hùng, Hùng Ngọc Phương Mai, Lê Thị Kim Oanh, Nguyễn Trung Việt5.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
noi san khoa CN&QLMT VLU_so 1_bai 9.pdf
  Giới hạn truy cập
KIỂM KÊ PHÁT THẢI CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CHỞ KHÁCH VÀ XE Ô TÔ CÁ NHÂN Ở HÀ NỘI NHẰM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÀ ĐỒNG LỢI ÍCH VỀ KHÍ HẬU DƯỚI CÁC KỊCH BẢN KỸ THUẬT KHÁC NHAU/Trần Thu Trang720.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.