Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1747
Nhan đề: Cơ học đất. T.1 - In lần thứ 2.
Tác giả: WithLow, R.
Nguyễn, Uyên
Trịnh Văn, Cương
Trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội (dịch)
Từ khoá: Cơ học đất
Năm xuất bản: 1997
Nhà xuất bản: Giáo dục
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1747
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1255_1_Cơ học đất tập 1_Trang bìa.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa123.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1255_2_Cơ học đất tập 1_Mục lục.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục132.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1255_3_Cơ học đất tập 1_Lời giới thiệu.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời giới thiệu74.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1255_4_Cơ học đất tập 1_Bảng liệt kê các ký hiệu.pdf
  Giới hạn truy cập
Bảng liệt kê các kí hiệu260.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1255_5_Cơ học đất tập 1_Chương 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Nguồn gốc và thành phần của đất224.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1255_6_Cơ học đất tập 1_Chương 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Phân loại đất theo mục địch xây dựng438.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1255_7_Cơ học đất tập 1_Chương 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Các tính chất vật lý cơ bản của đất344.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1255_8_Cơ học đất tập 1_Chương 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Sự phân bố và tác động của nước trong đất298.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1255_9_Cơ học đất tập 1_Chương 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Thấm của nước trong đất698.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1255_10_Cơ học đất tập 1_Chương 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: ứng suất và biến dạng của nước trong đất1.05 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1255_11_Cơ học đất tập 1_Chương 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: đánh giá dộ bền chống cắt của đất828.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1255_12_Cơ học đất tập 1_Đáp số.pdf
  Giới hạn truy cập
Đáp số34.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.