Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1746
Nhan đề: Cơ học đất. T.2
Tác giả: WithLow, R.
Nguyễn, Uyên
Trịnh Văn, Cương
Trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội (dịch)
Từ khoá: Cơ học đất
Năm xuất bản: 1999
Nhà xuất bản: Giáo dục
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1746
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1254_1_Cơ học đất tập 2_Trang bìa.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa528.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1254_2_Cơ học đất tập 2_Mục lục.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục565.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1254_3_Cơ học đất tập 2_Lời giới thiệu.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời giới thiệu1.9 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1254_4_Cơ học đất tập 2_Bảng liệt kê các ký hiệu.pdf
  Giới hạn truy cập
Bảng liệt kê các ký hiệu1.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1254_5_Cơ học đất tập 2_Chương 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8: Áp lực hông của đất14.74 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1254_6_Cơ học đất tập 2_Chương 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 9 : Ổn định của mái dốc8.94 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1254_7_Cơ học đất tập 2_Chương 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 10: Tính nén và dộ lún của nền đất8.66 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1254_8_Cơ học đất tập 2_Chương 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 11: Sức chịu tải của nền đất10.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1254_9_Cơ học đất tập 2_Chương 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 12: Khảo sát hiện trường và thí nghiệm tại hiện trường5.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1254_10_Cơ học đất tập 2_Phụ lục.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục677.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1254_11_Cơ học đất tập 2_Đáp số.pdf
  Giới hạn truy cập
Đáp số249.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1254_12_Cơ học đất tập 2_Tài liệu tham khảo.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo2.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.