Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/17396
Nhan đề: Non nước Việt Nam 63 tỉnh thành : Cẩm nang du lịch Việt Nam
Tác giả: Nhóm trí thức Việt (b.s)
Từ khoá: Lịch sử
Văn hóa - du lịch
Địa lý
Điều kiện tự nhiên
Đơn vị hành chính
Dân số
Dân tộc
Điểm du lịch
Danh thắng tự hiên
Công trình kiến trúc
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Hồng Đức,
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu một cách có hệ thống các thông tin cơ bản về 63 tỉnh thành; cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quan về tỉnh thành được giới thiệu: khát quát ngắn gọn về vị trí địa lý, các đơn vị hành chính, dân số, dân tộc, văn hóa - du tịch…Ở mỗi tỉnh thành, cuốn sách điểm qua và mô tử tương đối kỹ các tuyến, điểm du lịch: danh thắng tự hiên, công trình kiến trúc văn hóa - nghệ thuật, bảo tàng, làng nghề thủ công, lễ hội truyền thống, các chợ...
Mô tả: Môn học: Thực tập tour 2
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/17396
Bộ sưu tập: GT_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành_Môn Thực tập tour 2_Năm học 2019-2020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA6325 - D11210 _1_Non nuoc Viet Nam_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa4.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _2_Non nuoc Viet Nam_Loi gioi thieu.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời giới thiệu560.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _3_Non nuoc Viet Nam_Khai quat chung.pdf
  Giới hạn truy cập
Khái quát chung31.78 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _4_Non nuoc Viet Nam_Thu do Ha Noi.pdf
  Giới hạn truy cập
Thủ đô Hà Nội14.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _5_Non nuoc Viet Nam_Tinh Bac Giang.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Bắc Giang4.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _6_Non nuoc Viet Nam_Tinh Bac Kan.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Bắc Kạn4.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _7_Non nuoc Viet Nam_Tinh Bac Ninh.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Bắc Ninh3.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _8_Non nuoc Viet Nam_Tinh Cao Bang.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Cao Bằng3.96 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _9_Non nuoc Viet Nam_Tinh Dien Bien.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Điện Biên4.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _10_Non nuoc Viet Nam_Tinh Ha Giang.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Hà Giang5.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _11_Non nuoc Viet Nam_Tinh Ha Nam.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Hà Nam1.89 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _12_Non nuoc Viet Nam_Tinh Hai Duong.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Hải Dương2.33 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _13_Non nuoc Viet Nam_Tinh Hai Phong.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Hải Phòng4.49 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _14_Non nuoc Viet Nam_Tinh Hoa Binh.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Hòa Bình8.92 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _15_Non nuoc Viet Nam_Tinh Hung Yen.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Hưng Yên2.99 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _16_Non nuoc Viet Nam_Tinh Lai Chau.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Lai Châu4.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _17_Non nuoc Viet Nam_Tinh Lao Cai.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Lào Cai6.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _18_Non nuoc Viet Nam_Tinh Lang Son.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Lạng Son3.9 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _19_Non nuoc Viet Nam_Tinh Nam Dinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Nam Định3.84 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _20_Non nuoc Viet Nam_Tinh Ninh Binh.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Ninh Bình7.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _21_Non nuoc Viet Nam_Tinh Phu Tho.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Phú Thọ3.79 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _22_Non nuoc Viet Nam_Tinh Quang Ninh.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Quảng Ninh8.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _23_Non nuoc Viet Nam_Tinh Son La.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Sơn La3.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _24_Non nuoc Viet Nam_Tinh Thai Binh.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Thái Bình2.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _25_Non nuoc Viet Nam_Tinh Thai Nguyen.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Thái Nguyên2.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _26_Non nuoc Viet Nam_Tinh Tuyen Quang.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Tuyên Quang3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _27_Non nuoc Viet Nam_Tinh Vinh Phuc.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Vĩnh Phúc3.81 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _28_Non nuoc Viet Nam_Tinh Yen Bai.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Yên Bái3.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _29_Non nuoc Viet Nam_Da Nang.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Đà Nẵng7.72 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _30_Non nuoc Viet Nam_Tinh Binh Dinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Bình Định3.74 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _31_Non nuoc Viet Nam_Tinh Đawk Lăk.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Đăk Lăk4.94 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _32_Non nuoc Viet Nam_Tinh Đawk Nông.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Đăk Nông4.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _33_Non nuoc Viet Nam_Tinh Gia Lai.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Gia Lai2.85 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _34_Non nuoc Viet Nam_Tinh Kien Giang.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Kiên Giang4.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _35_Non nuoc Viet Nam_Tinh Nghe An.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Nghệ An4.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _36_Non nuoc Viet Nam_Tinh Ha Tinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Hà Tĩnh3.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _37_Non nuoc Viet Nam_Tinh Khanh Hoa.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Khánh Hòa5.93 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _38_Non nuoc Viet Nam_Tinh Kon Tum.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Kon Tum2.48 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _39_Non nuoc Viet Nam_Tinh Phu Yen.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Phú Yên3.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _40_Non nuoc Viet Nam_Tinh Quang Binh.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Quảng Bình2.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _41_Non nuoc Viet Nam_Tinh Quang Nam.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Quảng Nam3.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _42_Non nuoc Viet Nam_Tinh Quang Ngai.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Quảng Ngãi1.48 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _43_Non nuoc Viet Nam_Tinh Quang Tri.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Quảng Trị3.12 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _44_Non nuoc Viet Nam_Tinh Thanh Hoa.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Thanh Hóa3.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _45_Non nuoc Viet Nam_Tinh Thua Thien Hue.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Thừa Thiên Huế8.34 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _46_Non nuoc Viet Nam_TP Ho Chi Minh.pdf
  Giới hạn truy cập
Tp. Hồ Chí Minh8.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _47_Non nuoc Viet Nam_Tinh An Giang.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh An Giang3.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _48_Non nuoc Viet Nam_Tinh Ba Ria- Vung Tau.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Bà Rịa - Vung Tàu6.75 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _49_Non nuoc Viet Nam_Tinh Bac Lieu.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Bạc Liêu3.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _50_Non nuoc Viet Nam_Tinh Ben Tre.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Bến Tre1.9 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _51_Non nuoc Viet Nam_Tinh Binh Duong.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Bình Dương2.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _52_Non nuoc Viet Nam_Tinh Binh Phuoc.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Bình Phước1.88 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _53_Non nuoc Viet Nam_Tinh Binh Thuan.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Bình Thuận2.56 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _54_Non nuoc Viet Nam_Tinh Ca Mau.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Cà Mau1.7 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _55_Non nuoc Viet Nam_Tp Can Tho.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Cần Thơ3.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _56_Non nuoc Viet Nam_Tinh Dong Nai.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Đồng Nai3.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _57_Non nuoc Viet Nam_Tinh Dong Thap.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Đồng Tháp2.78 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _58_Non nuoc Viet Nam_Tinh Hau Giang.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Hậu Giang2.21 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _59_Non nuoc Viet Nam_Tinh Lam Dong.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Lâm Đồng6.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _60_Non nuoc Viet Nam_Tinh Long An.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Long An1.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _61_Non nuoc Viet Nam_Tinh Ninh Thuan.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Ninh Thuận3.19 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _62_Non nuoc Viet Nam_Tinh Soc Trang.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Sóc Trăng3.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _63_Non nuoc Viet Nam_Tinh Tay Ninh.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Tây Ninh2.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _64_Non nuoc Viet Nam_Tinh Tien Giang.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Tiền Giang3.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _65_Non nuoc Viet Nam_Tinh Tra Vinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Trà Vinh2.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _66_Non nuoc Viet Nam_Tinh Vinh Long.pdf
  Giới hạn truy cập
Tỉnh Vĩnh Long1.39 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6325 - D11210 _67_Non nuoc Viet Nam_Muc Luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục8.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.