Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 11.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2004TCXDVN 323 : 2004 nhà ở cao tầng - tiêu chuẩn thiết kếBộ xây dựng
2016Thông tư số: 12/2016/TT-BXD quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thùBộ xây dựng
2007TCXDVN 104 : 2007. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. Đường đô thị - yêu cầu thiết kếBộ xây dựng
2012TCVN 4197: 2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệmBộ xây dựng
2012TCVN 4196 : 2012 : Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệmBộ xây dựng
2012TCVN 4195 : 2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệmBộ xây dựng
2012TCVN 2683:2012: Đất xây dựng - Lấy mẫu, Bao gói, Vận chuyển và bảo quản mẫuBộ xây dựng
1995TCVN 4199 : 1995: Đất xây dựng - Phương pháp xác định sức chống cắt trong phòng thí nghiệm ở máy cắt phẳngBộ xây dựng
2012TCVN 4202 : 2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệmBộ xây dựng
2012TCVN 4201 : 2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệmBộ xây dựng