Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 29.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2013Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao độngChính phủ
2013Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao độngChính phủ
2013Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao độngChính phủ
2013Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về tranh chấp lao độngChính phủ
2016Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung một số điều của NĐ 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơnChính phủ
2015Nghị định số 38/2015/ ND- CP về quản lý chất thải và phế liệuChính phủ
2010Nghị định số: 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thịChính phủ
2011Nghị định số: 39/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toánChính phủ
2015Thông tư Số: 17/VBHN-BTC Hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/ NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụChính phủ
2012Nghị định số 06/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.Chính phủ