Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16221
Nhan đề: Giáo trình công nghệ ô tô: Phần điện
Tác giả: Khoa động lực. Trường Cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp.
Từ khoá: Hệ thống khởi động
Sửa chữa
Bảo dưỡng
Máy khởi động
Ắc quy
Máy phát điện
Hệ thống thông tin
Mạch
Hệ thống tín hiệu
Máy điều hòa
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Lao động
Tóm tắt: Trình bày nguyên nhân hỏng hóc và hướng dẫn kiến thức sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống khởi động và đánh lửa, các loại máy và thiết bị máy trong ôtô…
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16221
Bộ sưu tập: GT_Công nghệ Kỹ thuật Ô tô_Môn Nhập môn Công nghệ Kỹ thuật ô tô_Năm học 2019-2020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5928_D10637_SA5928_D10637_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách40.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5928_D10637_SA5928_D10637_chuong-1-bai-1.pdf
  Giới hạn truy cập
Hệ thống khởi động3.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5928_D10637_SA5928_D10637_chuong-1-bai-2.pdf
  Giới hạn truy cập
Sửa chữa và bảo dưỡng máy khởi động3.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5928_D10637_SA5928_D10637_chuong-1-bai-3.pdf
  Giới hạn truy cập
Bảo dưỡng và sửa chữa rơ le khởi động1.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5928_D10637_SA5928_D10637_chuong-1-bai-4.pdf
  Giới hạn truy cập
Bảo dưỡng và sửa chữa ắc quy2.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5928_D10637_SA5928_D10637_chuong-2-bai-1.pdf
  Giới hạn truy cập
Sửa chữa và bảo dưỡng máy phát điện xoay chiều2.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5928_D10637_SA5928_D10637_chuong-2-bai-2.pdf
  Giới hạn truy cập
Sửa chữa và bảo dưỡng bộ điều chỉnh điện1.33 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5928_D10637_SA5928_D10637_chuong-2-bai-3.pdf
  Giới hạn truy cập
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống thông tin700.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5928_D10637_SA5928_D10637_chuong-2-bai-4.pdf
  Giới hạn truy cập
Sửa chữa và bảo dưỡng mạch báo áp suất dầu1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5928_D10637_SA5928_D10637_chuong-2-bai-5.pdf
  Giới hạn truy cập
Sửa chữa và bảo dưỡng mạch báo nhiên liệu892.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5928_D10637_SA5928_D10637_chuong-2-bai-6.pdf
  Giới hạn truy cập
Sửa chữa và bảo dưỡng mạch báo nhiệt độ nước1.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5928_D10637_SA5928_D10637_chuong-2-bai-7.pdf
  Giới hạn truy cập
Sửa chữa và bảo dưỡng mạch báo tốc độ và km840.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5928_D10637_SA5928_D10637_chuong-2-bai-8.pdf
  Giới hạn truy cập
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng1.91 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5928_D10637_SA5928_D10637_chuong-2-bai-9.pdf
  Giới hạn truy cập
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống tín hiệu685.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5928_D10637_SA5928_D10637_chuong-2-bai-10.pdf
  Giới hạn truy cập
Sửa chữa và bảo dưỡng bộ phun nước rửa kính981.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5928_D10637_SA5928_D10637_chuong-2-bai-11.pdf
  Giới hạn truy cập
Bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ không khí3.37 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5928_D10637_SA5928_D10637_muc-luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục129.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.