Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16145
Nhan đề: Sử dụng công cụ phần mềm inSSIDer trực quan hóa môi trường wi-fi của bạn
Tác giả: Tống, Hùng Anh
Từ khoá: Wi-Fi
Môi trường Wi-Fi
Băng tần (Band)
2,4 GHz
5 GHz
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Tóm tắt: Mọi mạng Wi-Fi [1] đều phải đối mặt với các vấn đề Wi-Fi. Việc chẩn đoán và khắc phục những vấn đề đó là khó khăn. Bài viết chúng tôi cung cấp cho bạn cái nhìn cơ bản mà bạn cần để hình dung môi trường trực quang về Wi-Fi của mình và khám phá các xung đột: Bạn có muốn hiểu Wi-Fi tốt hơn? Tại sao kênh 1, 6, 11?, tắc nghẽn kênh liền kề, thông tin cơ bản về cường độ tín hiệu, hiểu RSSI [3]; thảo luận về công cụ trợ giúp từ phần mềm inSSIDer sẽ phát hiện ra các xung đột và giúp bạn hiểu cách định cấu hình Wi-Fi để có hiệu suất tối ưu. Cho dù bạn mới bắt đầu sử dụng mạng Wi-Fi, bạn có thể tạo và cài đặt mạng Wi-Fi cho cả những người dùng. Nếu bạn có thể nhìn thấy nó trực quang, bạn có thể thấy thông tin quan trọng nhất về mạng của mình và mạng Wi-Fi xung quanh. Khi bạn biết và hiểu mạng Wi-Fi của mình, bạn có thể định cấu hình chính xác mạng Wi-Fi của mình để tồn tại một cách hòa bình giữa mạng Wi-Fi nhiều người dùng
Mô tả: "Tạp chí khoa học Đại học Văn Lang. -Số 20-Tháng 03/2020; 8 tr. ; 1.02 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16145
ISSN: 2525-2429
Bộ sưu tập: Năm học 2020_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH1012_Tap chi Van Lang_so 20_19. TongHungAnh.pdf
  Giới hạn truy cập
Sử dụng công cụ phần mềm inSSIDer trực quan hóa môi trường wi-fi của bạn1.05 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.