Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16139
Nhan đề: Tác động của quá trình đô thị hóa đến văn hóa vật chất của dân tộc Ba Na tỉnh Kom Tum
Tác giả: Đỗ, Thị Cường
Từ khoá: Văn hóa vật chất
Dân tộc Ba Na
Quá trình đô thị hóa
Tỉnh Kon Tum
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Tóm tắt: Quá trình đô thị hóa đang tác động đến mọi mặt đời sống - xã hội tỉnh Kon Tum, trong đó các giá trị văn hóa vật chất truyền thống của dân tộc Ba Na cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ. Bài viết làm rõ biến đổi trong văn hóa vật chất của dân tộc Ba Na tỉnh Kon Tum dưới tác động quá trình đô thị hóa, đó là những biến đổi trong sinh kế; trang phục; kiến trúc nhà ở; văn hóa ẩm thực.
Mô tả: "Tạp chí khoa học Đại học Văn Lang. -Số 20-Tháng 03/2020;7 tr.; 805 Kb "
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16139
ISSN: 2525-2429
Bộ sưu tập: Năm học 2020_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH1009_Tap chi Van Lang_so 20_11. DoThiCuong.pdf
  Giới hạn truy cập
Tác động của quá trình đô thị hóa đến văn hóa vật chất của dân tộc Ba Na tỉnh Kom Tum805.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.