Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16007
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorTrần, Mạnh Bình-
dc.contributor.authorNguyễn, Quang Đạt-
dc.contributor.authorNgô, Mai Anh…[và những người khác]-
dc.date.accessioned2020-03-26T09:50:14Z-
dc.date.available2020-03-26T09:50:14Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.otherD10609-
dc.identifier.otherSA5900-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16007-
dc.descriptionMôn học: Hóa Hữu cơvi
dc.description.abstractTập 2 chia làm 10 chương gồm các hóa chức đến các hợp chất dị vòng. Nội dung trình bày về cấu tạo, danh pháp, đồng phân, các phương pháp điều chế chính, các tính chất vật lý và hóa học, các chất điển hình được ứng dụng trong hóa học, đời sông và Y - Dược họcvi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Thành Đôvi
dc.subjectDanh phápvi
dc.subjectĐồng phânvi
dc.subjectAcid carboxylicvi
dc.subjectDẫn chấtvi
dc.subjectHỗn chứcvi
dc.subjectAminvi
dc.subjectHợp chất màuvi
dc.subjectHợp chất Diazoicvi
dc.subjectHợp chất dị vòngvi
dc.titleHóa học hữu cơ. T.2 : Sách đào tạo dược sĩ đại họcvi
dc.typeBookvi
Bộ sưu tập: GT_Dược học_Môn Hóa hữu cơ_Năm học 2019-2020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Hoa hoc huu co.T.2_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách202.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5900_D10609_Hoa hoc huu co.T.2_Chuong 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Acid Carboxylic và dẫn chất12.9 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5900_D10609_Hoa hoc huu co.T.2_Chuong 15.pdf
  Giới hạn truy cập
Acid Carboxylic hỗn chức4.84 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5900_D10609_Hoa hoc huu co.T.2_Chuong 16.pdf
  Giới hạn truy cập
Dẫn chất của Acid Carboxylic1.48 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5900_D10609_Hoa hoc huu co.T.2_Chuong 17.pdf
  Giới hạn truy cập
Amin5.7 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5900_D10609_Hoa hoc huu co.T.2_Chuong 18.pdf
  Giới hạn truy cập
Hợp chất Diazoic và Azoic1.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5900_D10609_Hoa hoc huu co.T.2_Chuong 19.pdf
  Giới hạn truy cập
Các hợp chất màu1.51 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5900_D10609_Hoa hoc huu co.T.2_Chuong 20.pdf
  Giới hạn truy cập
Lipid1.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5900_D10609_Hoa hoc huu co.T.2_Chuong 21.pdf
  Giới hạn truy cập
Carbohydrat (glucid)3.51 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5900_D10609_Hoa hoc huu co.T.2_Chuong 22.pdf
  Giới hạn truy cập
Aminoacid - Peptid - protein2.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5900_D10609_Hoa hoc huu co.T.2_Chuong 23.pdf
  Giới hạn truy cập
Hợp chất dị vòng5.4 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5900_D10609_Hoa hoc huu co.T.2_Loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu461.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5900_D10609_Hoa hoc huu co.T.2_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5900_D10609_Hoa hoc huu co.T.2_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo102.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.