Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16007
Nhan đề: Hóa học hữu cơ. T.2 : Sách đào tạo dược sĩ đại học
Tác giả: Trần, Mạnh Bình
Nguyễn, Quang Đạt
Ngô, Mai Anh…[và những người khác]
Từ khoá: Danh pháp
Đồng phân
Acid carboxylic
Dẫn chất
Hỗn chức
Amin
Hợp chất màu
Hợp chất Diazoic
Hợp chất dị vòng
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Trường Đại học Thành Đô
Tóm tắt: Tập 2 chia làm 10 chương gồm các hóa chức đến các hợp chất dị vòng. Nội dung trình bày về cấu tạo, danh pháp, đồng phân, các phương pháp điều chế chính, các tính chất vật lý và hóa học, các chất điển hình được ứng dụng trong hóa học, đời sông và Y - Dược học
Mô tả: Môn học: Hóa Hữu cơ
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16007
Bộ sưu tập: GT_Dược học_Môn Hóa hữu cơ_Năm học 2019-2020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Hoa hoc huu co.T.2_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách202.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5900_D10609_Hoa hoc huu co.T.2_Chuong 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Acid Carboxylic và dẫn chất12.9 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5900_D10609_Hoa hoc huu co.T.2_Chuong 15.pdf
  Giới hạn truy cập
Acid Carboxylic hỗn chức4.84 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5900_D10609_Hoa hoc huu co.T.2_Chuong 16.pdf
  Giới hạn truy cập
Dẫn chất của Acid Carboxylic1.48 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5900_D10609_Hoa hoc huu co.T.2_Chuong 17.pdf
  Giới hạn truy cập
Amin5.7 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5900_D10609_Hoa hoc huu co.T.2_Chuong 18.pdf
  Giới hạn truy cập
Hợp chất Diazoic và Azoic1.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5900_D10609_Hoa hoc huu co.T.2_Chuong 19.pdf
  Giới hạn truy cập
Các hợp chất màu1.51 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5900_D10609_Hoa hoc huu co.T.2_Chuong 20.pdf
  Giới hạn truy cập
Lipid1.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5900_D10609_Hoa hoc huu co.T.2_Chuong 21.pdf
  Giới hạn truy cập
Carbohydrat (glucid)3.51 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5900_D10609_Hoa hoc huu co.T.2_Chuong 22.pdf
  Giới hạn truy cập
Aminoacid - Peptid - protein2.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5900_D10609_Hoa hoc huu co.T.2_Chuong 23.pdf
  Giới hạn truy cập
Hợp chất dị vòng5.4 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5900_D10609_Hoa hoc huu co.T.2_Loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu461.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5900_D10609_Hoa hoc huu co.T.2_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5900_D10609_Hoa hoc huu co.T.2_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo102.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.