Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16005
Nhan đề: Thiết kế kiến trúc công nghiệp
Tác giả: Nguyễn, Minh Thái
Từ khoá: Thiết kế công nghiệp
Thiết kế kiến trúc
Xí nghiệp
Công trình công nghiệp
Cấu tạo kiến trúc
Nguyên tắc thiết kế
Giải pháp quy hoạch
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Xây dựng
Tóm tắt: Cuốn sách phục vụ cho sinh viên các ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kinh tế xây dựng, Vật liệu xây dựng. Nội dung được chia làm 3 phần chính: Thiết kế kiến trúc các xí nghiệp công nghiệp; Thiết kế kiến trúc nhà và công trình công nghiệp và Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà và công trình công nghiệp.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16005
Bộ sưu tập: GT_Kiến trúc_Môn Thiết kế kiến trúc công nghiệp_Năm học 2019 - 2020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5899_D10608_1_TKkientruccongnghiep_biatruoc.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách648.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5899_D10608_2_TKkientruccongnghiep_loinoidau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu3.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5899_D10608_3_TKkientruccongnghiep_chuong1.pdf
  Giới hạn truy cập
Thiết kế tổng mặt bằng các xí nghiệp công nghiệp8.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5899_D10608_4_TKkientruccongnghiep_chuong2.pdf
  Giới hạn truy cập
Tổ chức mạng lưới giao thông, cung cấp kỹ thuật và hoàn thiện khu đất xí nghiệp công nghiệp3.74 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5899_D10608_5_TKkientruccongnghiep_chuong3.pdf
  Giới hạn truy cập
Những cơ sở chủ yếu để thiết kế kiến trúc nhà công nghiệp10.12 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5899_D10608_6_TKkientruccongnghiep_chuong4.pdf
  Giới hạn truy cập
Thiết kế mặt bằng - hình khối và kết cấu nhà công nghiệp15.86 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5899_D10608_7_TKkientruccongnghiep_chuong5.pdf
  Giới hạn truy cập
Các công trình kỹ thuật trong các xí nghiệp công nghiệp5.87 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5899_D10608_8_TKkientruccongnghiep_chuong6.pdf
  Giới hạn truy cập
Kết cấu chịu lực của nhà công nghiệp15.85 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5899_D10608_9_TKkientruccongnghiep_chuong7.pdf
  Giới hạn truy cập
Kết cấu bao che nhà công nghiệp7.12 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5899_D10608_10_TKkientruccongnghiep_chuong8.pdf
  Giới hạn truy cập
Nền, sàn, và các kết cấu phụ3.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5899_D10608_11_TKkientruccongnghiep_phuluc.pdf
  Giới hạn truy cập
Hướng dẫn làm đồ án môn học5.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5899_D10608_12_TKkientruccongnghiep_mucluc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục1.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5899_D10608_13_TKkientruccongnghiep_biasau.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sau511.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.