Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16004
Nhan đề: Giáo trình thực hành photoshop CC - CS6 - CS5: Hướng dẫn từng bước dùng cho các phiên bản photoshop
Tác giả: Phạm, Quang Huy
Từ khoá: Phần mềm photoshop
Tin học
Đồ họa
Xử lý ảnh
Ghép ảnh
Phục chế ảnh
Chỉnh sửa ảnh
Thủ thuật
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Thanh niên
Tóm tắt: Cuốn sách dành cho sinh viên, giáo viên, các chuyên viên đồ họa-những người muốn khai thác và sử dụng hiệu quả chương trình này. Thông qua các bài tập thực hành cụ thể, với các phím tắt, thủ thuật và lời khuyên giúp cho bạn làm việc thông minh, nhanh hơn. Trình bày các vấn đề về: Xử lý ảnh, tạo mẫu, kỹ thuật ghép ảnh, phục chế ảnh, các thủ thuật nâng cấp ảnh...
Mô tả: Diễn họa sản phẩm 1, Tin học ứng dụng 2
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16004
Bộ sưu tập: GT_Thiết kế Công nghiệp_Năm học 2019-2020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5870_D10579_1_GTthuchanhphotoshop_CC-CS6-CS5_biatruoc.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách13.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5870_D10579_2_GTthuchanhphotoshop_CC-CS6-CS5_mucluc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục1.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5870_D10579_3_GTthuchanhphotoshop_CC-CS6-CS5_phan1baitap1.pdf
  Giới hạn truy cập
Xử lý ảnh mẫu quảng cáo món ăn3.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5870_D10579_4_GTthuchanhphotoshop_CC-CS6-CS5_phan1baitap2.pdf
  Giới hạn truy cập
Tạo mẫu quảng cáo món ăn nhà hàng2.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5870_D10579_5_GTthuchanhphotoshop_CC-CS6-CS5_phan1baitap3.pdf
  Giới hạn truy cập
Xử lý ảnh quả ớt3.72 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5870_D10579_6_GTthuchanhphotoshop_CC-CS6-CS5_phan1baitap4.pdf
  Giới hạn truy cập
Kỹ thuật ghép ảnh3.95 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5870_D10579_7_GTthuchanhphotoshop_CC-CS6-CS5_phan1baitap5.pdf
  Giới hạn truy cập
Tạo mẫu quảng cáo rượu nho3.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5870_D10579_8_GTthuchanhphotoshop_CC-CS6-CS5_phan1baitap6.pdf
  Giới hạn truy cập
Phục chế ảnh2.19 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5870_D10579_9_GTthuchanhphotoshop_CC-CS6-CS5_phan1baitap7.pdf
  Giới hạn truy cập
Ghép ảnh tạo quảng cáo cho món ăn2.55 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5870_D10579_10_GTthuchanhphotoshop_CC-CS6-CS5_phan1baitap8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuyển mode để định dạng màu cho ảnh1.86 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5870_D10579_11_GTthuchanhphotoshop_CC-CS6-CS5_phan1baitap9.pdf
  Giới hạn truy cập
Xử lý màu trên các lớp3.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5870_D10579_12_GTthuchanhphotoshop_CC-CS6-CS5_phan1baitap10.pdf
  Giới hạn truy cập
Ghép và tạo bóng cho ảnh3.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5870_D10579_13_GTthuchanhphotoshop_CC-CS6-CS5_phan2baitap1.pdf
  Giới hạn truy cập
Ghép và chỉnh sửa ảnh 15.21 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5870_D10579_14_GTthuchanhphotoshop_CC-CS6-CS5_phan2baitap2.pdf
  Giới hạn truy cập
Ghép và chỉnh sửa ảnh 24.96 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5870_D10579_15_GTthuchanhphotoshop_CC-CS6-CS5_phan2baitap3.pdf
  Giới hạn truy cập
Ghép và chỉnh sửa ảnh 34.46 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5870_D10579_16_GTthuchanhphotoshop_CC-CS6-CS5_phan2baitap4.pdf
  Giới hạn truy cập
Ghép và chỉnh sửa ảnh 43.88 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5870_D10579_17_GTthuchanhphotoshop_CC-CS6-CS5_phan2baitap5.pdf
  Giới hạn truy cập
Ghép và chỉnh sửa ảnh 53.81 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5870_D10579_18_GTthuchanhphotoshop_CC-CS6-CS5_phan2baitap6.pdf
  Giới hạn truy cập
Ghép và chỉnh sửa ảnh 65.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5870_D10579_19_GTthuchanhphotoshop_CC-CS6-CS5_phan2baitap7.pdf
  Giới hạn truy cập
Thực hành tạo một action3.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5870_D10579_20_GTthuchanhphotoshop_CC-CS6-CS5_phan2baitap8.pdf
  Giới hạn truy cập
Thực hành xử lý ảnh3.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5870_D10579_21_GTthuchanhphotoshop_CC-CS6-CS5_phan2baitap9.pdf
  Giới hạn truy cập
Tạo hiệu ứng trên chữ3.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5870_D10579_22_GTthuchanhphotoshop_CC-CS6-CS5_phan2baitap10.pdf
  Giới hạn truy cập
Ghép ảnh nghệ thuật7.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5870_D10579_23_GTthuchanhphotoshop_CC-CS6-CS5_phan3baitap1.pdf
  Giới hạn truy cập
Các thủ thuật nâng cấp ảnh5.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5870_D10579_24_GTthuchanhphotoshop_CC-CS6-CS5_phan3baitap2.pdf
  Giới hạn truy cập
Tạo mái tóc9.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5870_D10579_25_GTthuchanhphotoshop_CC-CS6-CS5_biasau.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sau823.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.